Allo Allo (Toujou Sou Sa)

, 1984

Tracks:

1. Allo Allo (Toujou, Souça)
2. Nou Pare
3. Juicy Lucy
4. Jalousie
5. Bébé Paramount