Partaje

Chancy Records, 1982

Tracks:

1. Ce Konsa Ce Konsa
2. Dame La Plata
3. Prejugé
4. Partagé
5. Passé Sou-Ou